Käyttöehdot

BOOR COMMUNICATIONS OY:n YLEISET TOIMITUSEHDOT KULUTTAJA ASIAKKAILLE.

1.Palvelun käyttäjälle

Tutustu huolellisesti ennen käyttöä Boor Communications Oy:n yleisiin sopimusehtoihin, hinnastoon, käyttöohjeisiin. Tässä palvelussa voit ladata itsellesi puheaikaa käyttäen verkkopankkitunnuksiasi tai pankkikorttia.

 •     Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Boor Communications Oy:n omiin palveluihin
 •     Palvelukohtaisia erityisehtoja sovelletaan yleisten sopimusehtojen lisäksi
 •     Käyttöohjeissa kuvataan palvelun käyttöön ottoa, käyttöä ja vikatilanteita ja niiden ratkaisua.

Kaikkia mainittuja ehtoja ja ohjeita sovelletaan palveluiden tarjonnassa kuluttajalle, joka käyttää palvelua pääasoassa muuhun tarkoitukeen kuin elinkeinotoimintaa varten. Ohjeet ja ehdot on saatavilla Boor Communications Oy:n sen asiakaspalvelusta ja verkkosivuilta. Palvelua koskevia lisätietoja saa Boor Communications Oy:lta.

Palveluiden yleiset sopimusehdot etenevät sopimuksen tekemisestä palvelun toimitukseen, käyttöön ja sen rajoittamiseen, virhetilanteisiin, sopimukseen muutokseen ja päättämiseen. Erityissti alla kuvatut sopimusehtojen keskeisemmät kysymykset vaikuttavatolennaisesti palvelun käyttäjän asemaan.

1.2 Palvelun kuvaus

Boor Communications Oy tarjoaa puheaikaa josta voi soittaa edullisesti sekä kotimaan että ulkomaan puheluita. Kaikki sopimukset ovat määrä aikaisia ja palvelu toimii siten että Boor Communications Oy tarjoaa asiakkaalle puheaikaa etukäteismaksua vastaan.

Basic-Home: Mikä toimii kuten normaali prepaid. Asiakas saa puheaikaa kotipuhelimeen sen verran kuin on etukäteen maksanut hänen kotiliittymästään.

Basic Mobile: Toimii myös kuten prepaid, mutta asiakas saa puheaikaa puhelin liittymiin sen verran kuin etukäteen on maksanut hänen mobiililaitteestaan. Asiakkaan on käytettävä access numeroa 09315931590. Liittymäoperaattorisi veloittaa puhelut access-numeroon 09315931590 hinnastonsa mukaisesti.

Scandinavia: Missä kun asiakas on maksanut 10€ kuukausi maksun etukäteen hän saa 1200 minuuttia soittoaikaa sovittuihin maihin hänen kotiliittymästään.

Mini Europe: Missä asiakas saa maksettuaan 12€ kuukausi maksun etukäteen 1200 minuuttia puheaikaa sovittuihin maihin kotiliittymästään.

Mini World: Missä asiakas saa maksettuaan 15€ kuukausi maksun etukäteen 1200 minuuttia puheaikaa sovittuihin maihin kotiliittymästään

World: Missä asiakas saa maksettuaan 20€ kuukausi maksun etukäteen 1200 minuuttia puheaikaa sovittuihin maihin kotiliittymästään.

Unlimited mobile: Palvelussa asiakas saa soittaa rajattomasti kotipuhelimiin sovittuihin maihin kun hän on rekisteröinyt liittymänsä Boor Communications Oy:n kanssa ja käyttää access numeroa 09315931590. Mikäli asiakas ei käytä access numeroa tai rekisteröi liittymäänsä Boor Comunications ei ole vastuulla mahdollisista laskuista. Liittymäoperaattorisi veloittaa puhelut access-numeroon 09315931590 hinnastonsa mukaisesti.

1.1 Puhepakettien sisältö

Scandinavia: Canada, Denmark, Norway, Sweden, UK, US.

Mini Europe: Canada, Denmark, Norway, Sweden, UK, US, Belgium, Cyprus, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxemburg, Portugal, Slovenia, Spain.

Mini-World: Canada, Denmark, Norway, Sweden, UK, US, Belgium, Cyprus, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxemburg, Portugal, Slovenia, Spain, Australia, Brazil, China, Hong Kong, Iceland ,India, Israel, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Malta, Netherland, New Zealand, Poland, Switzerland, Taiwan, Thailand.

World: Canada, Denmark, Norway, Sweden, UK, US, Belgium, Cyprus, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Luxemburg, Portugal, Slovenia, Spain, Australia, Brazil, China, Hong Kong, Iceland, India, Israel, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Malta, Netherland, New Zealand, Poland, Switzerland, Taiwan, Thailand, Argentina, Bahamas ,Bahrain, Brunei, Chile, Costa Rico, Czech, Estonia, Greece, Latvia, Mexico.

1.3.Oheislaite

Käyttääkseen palvelua asiakas tarvitsee oheislaitteen (Internet puhelin sovitin tai VOIP protokollan yhteensopiva puhelin) jonka hinta vaihtelee 50€ ja 100€ välillä. Boor Communications Oy voi asentaa laitteen. Asiakas kuitenkin vastaa itse pääte- ja oheislaitteesta, sen suojauksesta, tietoturvasta ja asetuksista. Jos pääte- ja oheislaite esimerkiksi varastetaan, katoaa tai rikkoutuu, ei asiakas vapaudu maksamasta liittymäsopimuksen hintaa.

Omistusoikeus pääte- ja oheislaitteeseen siirtyy myyjältä asiakkaalle pääte- ja oheislaitteen luovutushetkellä. Etämyynnin osalta omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, kun asiakas on vastaanottanut pääte- ja oheislaitteen eikä ole käyttänyt 14 päivän mukaista peruutusoikeuttaan tai mikäli asiakas on ottanut 14 päivän peruutusoikeuden aikana ottanut pääte- tai oheislaitteen käyttöönsä.

2. Sopimuksen voimaantulo ja voimassaoloaika.

Tarkista sopimuksesta tai tilausvahvistuksesta milloin sopimus tulee voimaan ja onko se voimassa toistaiseksi vai määräajan. Sopimustyyppi on ympyröity tai muuten merkitty ensimmäiselle sivulle.

3. Vastuu käytöstä ja maksusta

Boor Communications Oy vastaa tarjoamastaan ja toimittamastaan palvelusta sopimuksen mukaisesti. Asiakkaana vastaat palvelun käytöstä ja maksusta, vaikka olisit luovuttanut sen toiselle. Palvelua voidaan käyttää muiden maksullisten palveluiden tilaamiseen, joten noudat korostettua huolellisuutta käyttäessäsi palvelua.

4. Käyttö ulkomailla ja Suomen raja-alueilla

Käytä palvelua harkiten ulkomailla, koska hinta on yleensä kalliimpi kuin kotimaassa. Ota selvää hinnoista ennen käyttöä ulkomailla.

5. Tietoturva

Boor Communications Oy vastaa oman viestintäverkkonsa tietoturvasta ja tarjoamastaan tietoturvapalvelusta. Muilta osin palvelun käytön, laitteiden sekä ohjelmistojen riittävä tietoturva on asiakkaan vastuulla. Joten suojaathan laitteesi tietoturvapalvelulla ja huolehdit sen päivittämisestä. Omalla huolellisuudella vaikutat vastuu ja korvaus kysymyksiin. Ohjeita ja opastusta on saatavilla Boor Communications Oy:lta.

6. Viiveet ja katkokset

Johtuen palvelun monimutkaisuudesta, palvelun toiminnassa ja käytettävyydessä voi olla viiveitä tai tilapäisiä katkoksia vaikka palvelussa ei olisikaan virhettä. Viiveet ja katkokset voivat johtua monista eri tekijöistä. Mikäli viestintä palvelussa on viiveitä tai katkoksia katso kohta (Sopimuksen Purku) miten sinun tulee toimia turvataksesi oikeitesi.

7. Muutokset

Palvelun ominaisuudet osin tai kokonaan ja sovellettavat ehdot voivat muuttua. Boor Communications Oy pitää oikeuden muuttaa laitteidensa ja palvelujensa hinnastoa tai ominaisuuksia tarpeen vaatiessa ilmoittamatta siitä asiakkailleen erikseen.

8. Asiakaspalvelu

Jos sinulla on kysyttävää Boor Commucations Oy:n palveluista, asiakaspalvelumme palvelee numerossa 09-31590000 arkisin klo 10-19 ja lauantaisin klo 11-17.

9. Määritelmät ja soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Boor Communications Oy:n asiakkailleen toimittamiin palveluihin.

Asiakkaalla tarkoitetaan kuluttaja-asiakasta joka hankkii Boor Communictions Oy:n palveluja pääasiasssa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.

Käyttäjällä tai asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä joka käyttää palvelua

Sopimuksella tarkoitetaan asiakkaan ja Boor Communications Oy:n välistä sopimusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta.

Palvelua Boor Communicationin valikoimissa kulloinkin olevia viesintäpalvelua taikka muita Boor Communications Oy:n tarjoamia palveluja BoorCom, Boor Communications, tai palvelun tarjoajalla tarkoitetaan Boor communication Oy:tä

10. Sopimuksen tekeminen

Sopimus syntyy, kun Boor Communications Oy on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen esimerkiksi toimittamalla tilausvahvistuksen tai avaamalla palvelun. Sopimuksen syntyminen edellyttää että asiakas toimittaa henkilöllisyys todistuksensa ja maksaa palveluntarjoajan vaatiman ennakkomaksun.

10.1 Sopimuksen tekemättä jättäminen

Boor Communications Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä asiakkan tilausta. Syitä voivat olla esimerkiksi:

 •     Asiakas ei maksa ennakkomaksua
 •     Asiakas ei toimita henkilöllisyystodistusta
 •     Jos Boor Communications Oy:llä on perusteltuja syitä epäillä että asiaka ei tule täyttämään sopimuksen hänelle asettamia velvollisuuksia
 •     Asiakaalla on maksuhäiriö
 •     Epäonnistunut ulosmittaus yritys
 •     Asiakkaan luottotietoja ei voida selvittää tarpeeksi pitkälle
 •     Asiakas on tahallaan aiheuttanut vahinkoa viestintäverkolle taisen muille käyttäjille

10.2 Ennakkomaksu

Boor Communication Oy vaatii ennakomaksua palveluistaan. Boor Communications Oy voi vaatia myös vakuutta palveluistaan sopimuksen tekemisen yhteydessä,

10.3 Palvelun toimitus

Asiakas noutaa laitteet Boor Communications Oy:ltä, ellei toimituksesta olla sovittu erikseen. Jos Boor Communications sopii toimittavansa laitteet, Boor Communications on velvollinen toimittamaan palvelun kohtuullisessa ajassa.

10.4 Ylivoimainen este

Boor Communication Oy vapautuu sopimus ja vahingonkorvausvelvoitteestaan, jos sopimuksen noudattamista estää tai sitä viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Boor Communications Oy ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on Boor Communicationsista riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat korjaus- ja rakennustyöt, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama kaivuu-tai laitevahinko taikka vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy mainituista syistä, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kun olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Asiakas vapautuu sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ylivoimaisen esteen tapauksissa, joita ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus, maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai –päätös

10.5 Asiakkaan myötävaikutus ja toimituksen edellytykset

Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen ja huolehtia laitteidensa ja muiden hänen vastuulleen olevien seikkojen hankinnasta ja asennuksesta.
Palveluntarjoajalla on velvollisuus antaa ohjeita asiakkaalle palvelun toimittamisen edellytyksistä. Toimituksen edellytyksenä on, että asiakas on huolehtinut muun muassa seuraavista seikoista:

 • oikeiden (kuten tarkka osoite) ja riittävien (kuten etäinen sijainti tai vaikea maasto) tietojen antamisesta palvelun toimittamiseksi,
 • esteettömän pääsyn turvaamisesta tarvittaviin tiloihin,
 • riittävän sähkö- ja sisäjohtoverkon saatavuudesta toimitusosoitteessa,
 • asiakkaan vastuulla olevien tilojen ja laitteiden kunnosta ja niiden säännösten mukaisuudesta,
 • palvelun toimittamisen edellyttämistä viranomaisluvista kustannuksineen ja
 • tuotteisiin liittyvien ja niihin liitettävien ohjelmistojen käyttöoikeudesta; sovittuun palveluun sisältyvän ohjelmiston käyttöoikeudesta vastaa kuitenkin teleyritys.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Boor Communications Oy on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.

11. Palvelu

11.1 Palvelun laatu ja ominaisuudet

Boor Communications Oy määrittelee tarjoamansa palvelun keskeisen laadun ja ominaisuudet palvelukuvauksessa, palvelun erityisehdoissa tai muussa asiakkaalle annettavassa sopimusasiakirjassa.

11.2 Palvelun käyttöoikeus

Asiakkaalla on oikeus käyttää Boor Communications Oy:n palveluita sopimuksessa, yleisissä sopimusehdoissa ja palvelukohtaisissa erityisehdoissa sekä mahdollisissa käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Boor Communications Oy huolehtii palveluistaan siten, että asiakkaalla on mahdollisuus käyttää palvelua sovitulla tavalla.

Boor Communications Oy:n palveluihin ja tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Boor Communications Oy:lle tai kolmannelle taholle, esimerkiksi ohjelmiston omistajalle. Boor Communications Oy:n myöntää asiakkaalle rajoitetun käyttöoikeuden sopimuksen voimassaoloajaksi sopimuksen mukaiseen palveluun sekä sopimuksen perusteella toimitettujen ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Palvelua ja sen yhteydessä käyttöoikeuksin luovutettuja laitteistoja, ohjelmistoja, asiakirjoja ja muuta aineistoa on käytettävä Boor Communications Oy tai kolmannen tahon, kuten ohjelmiston omistajan, antamien ohjeiden mukaisesti ja vain sovittuun tarkoitukseen.

Boor Communications Oy ei vastaa mahdollisista palvelun käyttörajoituksista ulkomailla. Tarkempia tietoja on saatavilla Boor Communications Oy asiakaspalvelusta.

Palvelua tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu kohtuutonta tai muuta haittaa tai häiriötä palveluntarjoajalle, yleisen viestintäverkon toimivuudelle, muille viestintäverkon käyttäjille tai kolmansille tahoille. Asiakkaan on kytkettävä välittömästi irti viestintäverkosta verkon tai palvelun toimintaa häiritsevät laitteet tai ohjelmistot. Jos asiakas tahallisesti tai palveluntarjoajan huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa teleyritykselle tai kolmannelle osapuolelle syntyneistä vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. Häiriö- tai haittatilanteissa Boor Communications Oy:llä on oikeus kytkeä laitteet tai ohjelmistot irti verkosta asiakasta kuulematta.

Palvelua ei voi käyttää hätäpuhelun soittamiseen. Asiakas voi soittaa hätäpuhelut omasta puhelimestaan omalta liittymän tarjoajalta.

Asiakas saa purkaa sopimuksen Boor Communications Oy:n viivästyksen tai virheen vuoksi Boor Communications Oy ei ole velvollinen maksamaan asiakkaalle tai kolmannelle taholle viivästyksen aiheuttamista vahingoista.

11.3 Vastuu palvelun käytöstä

Boor Communications Oy vastaa tarjoamastaan ja toimittamastaan palvelusta sopimuksen mukaisesti. Boor Communications Oy ei vastaa palvelun kautta tai sen avulla hankitusta aineistosta, sen toimivuudesta tai saatavuudesta tai asiakkaan oikeudesta käyttää aineistoa, ellei se ole Boor Communications Oy tarjoamaa.

Boor Communications Oy ei ole vastuussa kolmannelle taholle aiheutuneesta vahingoista. Asiakas vastaa siitä, että hänen tilaamansa, hankkimansa tai toimittamansa aineisto tai palvelun käyttö ei aiheuta häiriötä verkolle tai toisille käyttäjille, ei vaaranna tietoturvaa tai käytettävyyttä, eikä loukkaa Boor Communications Oy:tä tai muiden oikeuksia, hyvää tapaa tai lain ja viranomaisten määräyksiä.

Boor Communications Oy:llä on oikeus estää palvelun käyttö tai sulkea asiakkaan palvelu, jos Boor Communications Oy, viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa, että asiakas on hankkinut, toimittanut tai välittänyt palvelun avulla tai sen kautta edellä kuvatun kaltaista, haitallista aineistoa jollekin tai sitä on muutoin asetettu

11.4 Satunnaisia ja lyhytaikaisia käyttökatkoksia.

Boor Communications Oy ei takaa keskeytyksetöntä toimivuutta, sillä palvelun luonteeseen kuuluvat tiläpäiset katkosket ja häiriöt. Mikäli palvelu keskeytyksestä huolimatta toimii kuten vastaava palvelu, sitä ei katsota virheelliseksi. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puiteita jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluun. Myös internet saatta aiheuttaa palveluiden ja laitteiden toimivuudessa puitteita.

12. Huolto ja ylläpito

Boor Communications Oy huolehtii verkkonsa, palveluidensa ja laitteidensa ylläpidosta siten, että sovittu palvelu on asiakkaan käytettävissä. Huoltotöiden aikana ilmeneviä lyhytaikaisia katkoksia ei pidetä virheenä tai viivästyksenä. Ilmoituksia vikojen ilmetessä otetaan vastaan Boor Communications Oy asiakaspalvelussa. Asiakas vastaa muista laitteista ellei toisin ole sovittu.

12. Maksut ja maksutavat

12.1. Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com 

12.2. Verkkopankit

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

12.3 Maksun suoritus Boor Communications Oy:n tilille

Asiakas voi tehdä tilisiirron Boor Communications Oy:n tilille, mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta käyttää verkkomaksua tai maksukorttia.

13. Asiakastietojen käsitteleminen

Boor Communication Oy voi käsitellä asiakasrekisteritaitoja muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen, palvelujen kehittämiseen ja markkinoinnissa. Tietoa voidaan luovuttaa lain mukaisin edellytyksin. Asiakkaalla on oikeus kieltää Boor Communication Oy:n käyttämästä ja luovuttamasta hänä koskevia asiakastietoja suoramainontaa, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipidetutkimusiin.

14. Sopimuksen muuttaminen

14.1 Sopimuksen siirtäminen

Asiakallaalla ei ole oikeutta sirtää sopimuta kolmannelle ilman Boor Communications Oy kirjallista suostumusta.

Boor Communications Oy voi siirtää sopimuksen osittain tai kokonaan kolmannlle taholle. Kaikki sopimusta kokevat ehdot ja vastuut siirtyvät kolmannelle taholle ja maksut voidaan suorittaa vain sirronsaajalle.

14.2 Sopimus ehtojen muuttaminen.

Boor Communications Oy pitää oikeuden muuttaa laitteidensa ja palvelujensa hinnastoa tarpeen vaatiessa ilmoittamatta siitä asiakkailleen erikseen.

Boor Communication Oy voi muuta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, sopimusehtoja, palvelunominaisuuksia, sekä maksuja osittain tai kokonaan asiakkaan vahingoksi. Syitä ehtojen muuttamiselle voivat olla:

 •     Liiketoiminnan järjestelysyistä johtuvat muutokset Tuotantokustannusten tai rakenteen muutuminen
 •     Kolmansien tahojen tuottamien palveluista johtuvatt muutokset Palvelun tuottamisn lopettaminen
 •     Teknisistä uudistuksista
 •     Markkina tilanteen muuttuminen
 •     Lainsäädännön muutos
 •     Jokin muu erityinen syy olosuhteiden muutyumiseen

Boor Communications Oy.stä riippumaton ja ennakoimattomast syystä johtuvat muutokset jotka edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjemistoihin ja asiakas halua jakaa palvelun käyttöä tulee asiakkaan omalla kustannuksella huolehta tälläisistä muutoksista.

14.3 Sopimuken päätyminen

Soimus on voimassa toistaiseksi elle muuta ole sovittu. asiakas saa irti sanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuken kahden viikon irtisanomis aikaa noudatten suullisesti tai kirjallisesti.

Määrä aikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimus kauden. Asiakas saa purkaa sopimuksen Boor Communications Oy viivästyksestä tai virheen vuoksi. Sopimuksen purkaminen voi kohdistua vaan siihen palveluun mihin virhe tai viive kohdistui.

Boor Communications Oy:llä on oikeus lopettaa toistaiseksi voimassa olevan tai määrä aikaisen palvelun tai palvelun ominaisuuden tuottaminen. Asiakkaalla on täten oikeus irtisanoa sopimus päättymään heti.

15. Virheet ja viivästykset

Viestintäpalvelun toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu sovittuna ajankohtana, eikä tämä johdu asiakkaasta tai hänen vastuullaan olevasta seikasta. Jos toimitusajankohdasta ei ole sovittu, toimitus on viivästynyt, jos palvelua ei ole toimitettu kohtuullisessa ajassa sopimuksenteon jälkeen

Virheenä ei pidetä sellaisia puutteita palvelussa,

 •     jotka johtuvat asiakkaan tai muun palvelua käyttäneen henkilön toiminnasta tai laiminlyönnistä taikka asiakkaan tai palvelua käyttäneen henkilön vastuulle kuuluvasta seikasta
 •     päätelaitteen tai sisäjohtoverkon puutteellisesta toimintakunnosta.

16. Erimielisyydet

Asiakkaalla on oikeus saattaa tämän sopimuksen tulkinnasta aiheutuneet erimielisyydet kuluttajanvalituslautakunnan tai käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Boor Communications Oy:tä vastaan joko oman kotipaikkansa tai yrityksen kotipaikan käräjäoikeudessa.

Boor Communications Oy:n tulee nostaa kanne asiakasta vastaan asiakkaan kotipaikan käräjäoikeudessa. Lisäksi asiakkaalla on oikeus saattaa sopimusta koskeva erimielisyys myös kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Kuluttajariitalautakunnan
päätökset ovat luonteeltaan suosituksia

17. Oikaisu

Asiakkaalla on ensisijaisesti oikeus vaatia Boor Communications Oy:ltä virheen oikaisua tai uutta suoritusta. Boor Communications Oy ei kuitenkaan ole velvollinen oikaisemaan virhettä, jos oikaisusta aiheutuisi sille kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Vedotakseen virheeseen tai viiveeseen on asiakkaan ilmoitettava siitä kohtuullisessa ajassa palvelun toimittamisen jälkeen tai virheen havaitsemisen jälkeen.

18. Muut ehdot

Sopimuksen sisällön määrää sopimus ja sen liitteet. Jos sopimusasiakirjojen sisältö on keskenään ristiriitainen, etusijajärjestys on seuraava:

 •     sopimus ja mahdolliset kampanjaehdot,
 •     palvelukohtaiset erityisehdot,
 •     hinnasto ja
 •     yleiset sopimusehdot.

Jonkin sopimusehdon pätemättömyys ei aiheuta muiden sopimusehtojen pätemättömyyttä. Sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

19. Ehtojen voimassaolo

Nämä ehdot ovat voimassa 01.01.2013 alkaen toistaiseksi. Nämä ehdot korvaavat 28.9.2009 voimaan tulleet Boor Communications Oy palveluiden yleiset toimitusehdot kuluttaja- asiakkaille. Näitä ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin 20.3.2013 alkaen.

 

Boor Communications Oy

Aukioloajat
Ma- Pe 10-19 ja La 11-17

Asiakaspalvelu

(09) 3159 0000
asiakaspalvelu@boorcom.com

Kauppakartanonkatu 7A79 00930 Helsinki

www.boorcom.com